Rubrik
Vörå Sparbanks Aktiastiftelse
Ändamål

Stiftelsen har som ändamål att främja sparandet och stöda hembygden i första hand i gamla Vörå kommun och skärgårdsdelen i Maxmo samt vårda Vörå Sparbanks traditioner.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda verksamhet som främjar sparandet inom stiftelsens verksamhetsområde. Stiftelsen beviljar understöd och bidrag för verksamhet, som gynnar barn, ungdom, grundutbildning, studier, idrott, forskning och kultur samt annan samhällsnyttig verksamhet inom sitt verksamhetsområde.

Ansökningsförfarande

Ansökningstiden för bidrag och understöd går ut 28.2.2019.
 

Gå till ansökningar

Regler för beviljande av bidrag


Ansökningar om bidrag för 2019 ska göras senast 28.2.2019 via vårt elektroniska ansökningssystem

eller

ansökningsblanketter kan också hämtas från Aktias kontor i Vörå, Vöråvägen 7.

 

Tilläggsinformation ges av stiftelsens ombudsman Göran Holms, tfn. 050-3728172 eller e-post vsb.aktiastiftelsen@anvianet.fi.

 

Redovisning för 2018 senast 31.1.2019

Bakgrund

Stiftelsen grundades den 2 juni 2014 i samband med att Vörå Sparbank överlät sin affärsverksamhet till Aktia Bank Abp. Stiftelsen är aktieägare i Aktia Bank Abp och är tillsammans med övriga Aktiastiftelser den största aktieägarguppen i Aktia.

Stiftelsens beslutande organ är delegationen och styrelsen.

 

Registerbeskrivning

Kontaktuppgifter

Styrelseordförande

Annika Grannas
Kondivorvägen 101
66600 Vörå

Delegationsordförande

Johan Wikar
Vöråvägen 901
66600 Vörå

Ombud

Göran Holms
Bergbyvägen 103
66600 Vörå
Tfn: 050-3728172
e-post:
vsb.aktiastiftelsen @ anvianet.fi

Created
16.11.2015
Published
1