Ansökningsförfarande

 

Ansökan om understöd från Vörå Sparbanks Aktiastiftelse Stiftelsen har som ändamål att främja sparandet och stöda hembygden i första hand i gamla Vörå kommun och skärgårdsdelen i Maxmo. Stiftelsen beviljar understöd och bidrag för verksamhet, som gynnar barn, ungdom, grundutbildning, studier, idrott, forskning och kultur samt annan samhällsnyttig verksamhet inom sitt verksamhetsområde.

 

 

Ansökan Vörå Sparbanks Aktiastiftelse

Bankuppgifter
Bilagor
Skriv siffran 6 med bokstäver: